De totaaloplossing voor uw kalibraties

Uw ISO 17025 geaccrediteerde partner als het gaat om de kalibratie van meetmiddelen voor lengte en geometrie, elektrische grootheden, temperatuur, relatieve vochtigheid, druk, kracht, massa, moment, …

Accreditatie ISO17025

Calimet is BELAC-geaccrediteerd cfr. Labonorm ISO17025. Een accreditatie toont aan dat het kalibratielabo bekwaam en onafhankelijk is. De accreditatie geldt voor een bepaalde scope van kalibraties. Tijdens audits wordt overeenstemming met norm ISO17025 nagegaan. De accreditatie-instantie BELAC maakt deel uit van ILAC (Internationaal Laboratory Accreditation Cooperation). Een BELAC-accreditatie is dus evenwaardig als UKAS (UK) / DAKKS (D) / RVA (NL) / COFRAC (FR) accreditaties aangezien deze op dezelfde norm is gebaseerd.

Prijzen

Kalibratiemogelijkheden

Kalibratieservice
op maat

Bij de kalibratie worden afwijkingen van het meettoestel bepaald.

Indien mogelijk worden deze afwijkingen getoetst aan specificaties uit bouwnormen of specificaties van de fabrikant. Als afwijkingen buiten specificaties worden vastgesteld, wordt indien mogelijk justering (bijregeling) van het meettoestel uitgevoerd. Uiteraard blijft steeds de mogelijkheid aanwezig een door Calimet toegekende status zelf nog intern te wijzigen. De gekalibreerde toestellen worden voorzien met een kalibratielabel met de melding van de kalibratiedatum en eventueel een vervaldatum (afhankelijk van de door u gewenste kalibratiefrequentie). Kalibratiecertificaten ontvangt u op papier en/of per mail volgens uw voorkeur.

 • Ervaring

  Calimet heeft op gebied van kalibratie een ruime ervaring en kan voor U de oplossing bieden voor het opzetten / optimaliseren van Uw kwaliteitssysteem.

 • Klanten

  Calimet kalibreert voor het ogenblik voor vele honderden bedrijven uit diverse industrietakken gespreid over België, Nederland en Luxemburg.

 • Korte doorlooptijden

  Calimet kalibreert meetmiddelen binnen zeer korte termijnen. Hierdoor zijn storingen door afwezige meetmiddelen in de bedrijven vrijwel nihil.

 • Kalibraties op locatie

  Calimet heeft mogelijkheden voor heel wat kalibraties op locatie zoals projectoren, ovens, meetmachines, vlaktafels, temperatuurmeetapparatuur, microscopen, weegschalen, ...

 • Transportdienst

  Calimet heeft de mogelijkheid om meetmiddelen af te halen en na kalibratie terug te brengen. Men hoeft dan ook geen moeite te doen om koeriers in te schakelen.

 • Beheer van meetmiddelen

  Calimet beheert op aanvraag Uw meetmiddelenpark door opvolging van de te kalibreren meetmiddelen, opbouw inventaris, vervanging van meetmiddelen buiten specificaties, ...

 • Onafhankelijk

  Calimet is een volledig onafhankelijk kalibratielabo en garandeert dan ook dat alle metingen volledig objectief worden uitgevoerd.

 • Accreditatie

  Calimet bezit een BELAC-accreditatie en voldoet dan ook aan de criteria vastgelegd in de norm ISO 17025.

 • Advies

  Calimet geeft advies en begeleiding i.v.m. kalibraties die U eventueel in eigen regie kunt of wilt uitvoeren. Calimet geeft advies en begeleiding i.v.m. normen, kalibratiefrequenties, meetonzekerheden, procedures, ...

 • Calimet biedt U een compleet dienstenpakket

  Calimet biedt U een compleet dienstenpakket aan i.v.m. kalibratie van meetmiddelen, waar naast het 'kalibreren' ook basisonderhoud, justering en herstelling van heel wat meetmiddelen behoort. U kunt eveneens Uw meetmiddelen laten identificeren en etiketteren.

Over ons

Calimet werd als volledig onafhankelijk kalibratielabo in 1989 opgericht en vestigde zich in Brugge (België).

Tijdens de eerste jaren was Calimet enkel uitgerust voor de kalibratie van meetmiddelen voor lengte en geometrie. Vanaf 1993 heeft het kalibratie laboratorium zijn mogelijkheden steeds verder uitgebreid, dit op wens van zijn cliënteel.

Op heden is Calimet uitgegroeid tot één van de grootste universele kalibratielaboratoria binnen de BENELUX en is dus een echte "one stop solution", waar men zowel terecht kan voor de kalibratie van meetinstrumenten voor lengte en geometrie, als voor elektrische grootheden, temperatuur, vochtigheid, druk, kracht, massa, moment, ... etc. Calimet kan dan ook worden ingedeeld onder de noemer kalibratie specialist.

Calimet is sinds 1995 ook als "geaccrediteerd" labo actief op zowel de Belgische als op de Nederlandse markt, en beschikt momenteel over een zeer groot en trouw klantenbestand. In 2021 werd een korte reportage gemaakt van Calimet binnen het programma MT in the City op Kanaal Z. Hieronder vindt u deze terug.

Neem contact op met Calimet voor kalibratie-diensten

Adres

Calimet bv
Hoge Hul 65-67
B-8000 Brugge

Email

info@calimet.be

Telefoon

+32 (0)50 34 12 07

Openingsuren

ma t.e.m. vr
8:00 - 12:00
12.30 - 17.00

Ondern. Nr

BE0439.311.218
RPR Brugge